Vraag & antwoord
Mag ik zomaar Chromebooks gebruiken?
Geplaatst door Kennisnet op 13 mei 2019 11:56:01
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ en https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/

Dat mag niet zomaar. Je moet afspraken maken over beveiliging en soms ook toestemming vragen van ouders.

Met alle leveranciers waarmee je persoonsgegevens uitwisselt moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten. Maar, Google is een grote partij, die (nog) niet individuele verwerkersovereenkomsten wil afsluiten. Tot die tijd kun je ook op een andere manier aangeven dat je de beveiliging van Google genoeg vertrouwt. In de basis moet, wanneer de data buiten Europa wordt verwerkt, de beveiliging minimaal hetzelfde niveau als in Europa bieden. Google heeft een conformiteitsverklaring gekregen van de Europese Commissie. Daarmee is uitgesproken dat de veiligheid van Google voldoet aan de minimale veiligheidseisen binnen Europa.

Om verder aan je wettelijke plichten te voldoen/goed voorbereid te zijn op een bezoek van de AP, kun je voor Google:
Let op: officieel moet het bevoegd gezag tekenen voor de verwerkersovereenkomst. Die procedure hierboven laat je inloggen als administrator van de G suite omgeving. Tenzij het dezelfde persoon is (dat verwachten wij niet) kan je officieel niet aantonen dat het bevoegd gezag akkoord is gegaan. Praktisch kun je de administrator dan een keer een directievergadering bij laten wonen, waarbij het bevoegd gezag over z'n schouders meekijkt en de administrator instrueert akkoord te gaan. De notulist legt netjes vast dat het bevoegd gezag de voorwaarden heeft gecontroleerd en heeft goedgekeurd.

Tot slot, diensten zoals Google hebben leeftijdsvereisten. Vaak zijn deze gebaseerd op privacywetgeving. Meestal morgen kinderen pas vanaf 13 jaar (soms 16 jaar) zelf een account afsluiten. Ouders mogen wel een account afsluiten (zoals een bankrekening afsluiten voor hun kinderen) of toestemming geven. Vaak betekent toestemming geven dat de ouders account afsluiten voor hun kind. Google heeft dat hier uitgelegd: https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=nl

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.