Vraag & antwoord
Mag de Inspectie van het Onderwijs gegevens in het leerlingdossier inzien?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 21:17:20

Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/

Op basis van de wettelijke taak van de Inspectie van het Onderwijs mag de inspecteur die gegevens inzien. De inspecteur zal natuurlijk zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en alleen die (persoons)gegevens gebruiken die hij of zij nodig heeft voor het toezicht. Er is hiervoor geen toestemming nodig van de school, opleiding, ouders of meerderjarige studenten voor het inzien van deze gegevens.

Het is mogelijk dat een inspecteur tijdens het inspectiebezoek bepaalde gegevens van een leerling wil bekijken in het leerlingdossier of in het leerlingvolgsysteem. Ondanks dat het niet vaak zal voorkomen, kan het zelfs nodig zijn dat de inspecteur gevoelige of bijzondere persoonsgegevens wil inzien. Dan kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een (specifiek) onderzoek naar de sociale veiligheid, of bij een onderzoek naar de naleving van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de overleg- en aangifteplicht bij zedenmisdrijven.

De Inspectie van het Onderwijs is zelf verantwoordelijk voor de informatie en leerlingdossier dat wordt ingezien (dus ook als bepaalde informatie wordt gekopieerd en/of meegenomen). De inspecteur is verantwoordelijk voor de veilige opslag van die gegevens.

Als er op verzoek van een inspecteur gegevens (digitaal) opgestuurd moeten worden, dan kan die informatie worden aangeleverd via het Internet Schooldossier (ISK) of Kwalidata van de Inspectie. Deze systemen hebben een goede beveiliging. Je kunt beter niet mailen met de inspecteur, tenzij daar uitdrukkelijk om is gevraagd. Gebruik dan alleen veilige mailoplossingen (zie https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/651/199/mag-ik-bestanden-met-persoonsgegevens-per-mail-versturen).


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.