Vraag & antwoord
Mogen in de schoolgids nog namen van medewerkers worden opgenomen?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 19:05:49

Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ item Hou rekening met onderwerp Persoonsgegevens delen van medewerkers

In de schoolgids staat alle relevante informatie voor ouders over de school en het onderwijs. Ook na invoering van de AVG is het toegestaan om namen van medewerkers op te nemen in de schoolgids. Denk bijvoorbeeld aan de namen van de docenten (groepsindeling), de directie, bestuur. medewerkers van de administratie of de naam van de vertrouwenspersoon.

Je mag (bijvoorbeeld) namen opnemen in de schoolgids als dit noodzakelijk is: moeten ouders weten om welke medewerker het gaat? Het is logisch dat een ouder weet welke leerkracht (op welke dagen) voor de klas van hun zoon/dochter staat, of wie de mentor is van klas M1E. Het zou gek zijn dat een mentor niet wil dat de leerling of diens ouders weten hoe de mentor heet. Je zou kunnen zeggen dat de mentor zijn werk niet goed kan doen als zijn naam niet bekend mag zijn. 

Bij het opnemen van de naam in de schoolgids, moet je goed overwegen of je ook contactgegevens wilt opnemen: is het nodig dat ouders het mailadres van alle leerkrachten krijgen? En je hoeft niet gelijk het mobiele (privé) nummer van deze leerkracht in de gids te zetten. Ook is het opnemen van bijvoorbeeld de naam van de vertrouwenspersoon logisch, inclusief de contactgegevens. 

Je hebt géén toestemming nodig om de naam in de schoolgids op te nemen (want: de naam staat in de schoolgids omdat dit noodzakelijk is voor de school en onderwijs). Bedenk wel dat je niet teveel informatie deelt: alleen wat nodig is (zoals de naam en niet altijd het telefoonnummer). Ook al is het niet nodig om de medewerkers toestemming te vragen, het is wel netjes om hen te melden dat ze worden opgenomen in de schoolgids (bijvoorbeeld door de concept-schoolgids te delen met de medewerkers). Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.