Vraag & antwoord
Vallen openbare lesroosters van leerlingen en docenten onder persoonsgegevens?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 18:37:22

Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/

Namen van personen zijn persoonsgegevens. En die vallen onder de AVG en die mag je niet zomaar openbaar delen. Het is dus belangrijk om na te gaan of het lesrooster persoonsgegevens bevat. Als dat niet zo is, dan mogen lesrooster openbaar worden gepubliceerd. 

Een lesrooster publiceren op de website van de school hoeft geen persoonsgegevens te bevatten. Een klasnummer, een lokaal, een tijdstip, een vak of een mededeling dat een vak uitvalt, zijn geen persoonsgegevens. Ook is het niet erg als er afkortingen van docenten opgenomen zijn als voor een buitenstaander niet makkelijk te herleiden is van welke docent de afkorting is. Wanneer je het rooster op naam zet van een leerling of docent, dan bevat je rooster wel persoonsgegevens. Dan mag niet niet zomaar openbaar op de website van de school worden gezet. Ook als je in het rooster vermeldt dat het eerste uur van docent X uitvalt wegens ziekte, dan publiceer je persoonsgegevens en dat mag niet zomaar. Als het rooster via een aparte/persoonlijke login beschikbaar is, dan is dat toegestaan want leerlingen en docenten moeten natuurlijk wel weten welke lessen er zijn en in welk lokaal je moet zijn. 


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.


Reacties (0)