Vraag & antwoord
Wat is de exacte leeftijd waarop de leerling om toestemming moet worden gevraagd en niet de ouders. Er komen 2 leeftijden in beeld: 16 en 18 jaar. Hoe zit dit?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 19:16:05

Informatie over dit onderwerp vindt u in de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/

Bij leerlingen onder de 16 jaar beslissen de ouders (wettelijk vertegenwoordigers) namens de leerling over diens privacy. Op het moment dat een leerling 16 wordt, beslist die zelf over zijn eigen privacy.

Extra info
In artikel 23b van de wet voortgezet onderwijs is een uitzondering op deze hoofdregel opgenomen: de school is verplicht om de ouders van 16- en 17-jarige leerlingen te informeren over de studievoortgang van de leerling. Dat betekent dat ouders van 16- en 17-jarige leerlingen gewoon toegang mogen hebben in het leerlingadministratiesysteem van een leerling (Magister, Som2day, etc). De school hoeft hier géén toestemming te vragen aan de leerling, ook hoeft het account van ouders (wettelijk vertegenwoordigers) niet 'dicht' te worden gezet op de dag dat de leerling 16 jaar wordt. Ouders moeten hun kind kunnen begeleiden en moeten de hiervoor noodzakelijke informatie van de school ontvangen (meer informatie hierover staat in de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/07/13/verzamelbrief-moties-en-toezeggingen-primair-en-voortgezet-onderwijs/verzamelbrief-moties-en-toezeggingen-primair-en-voortgezet-onderwijs.pdf). 


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.

 


Reacties (0)