Vraag & antwoord
Moet ik toestemming vragen aan 16- en 17-jarigen leerlingen om hun ouders inzage te geven in hun vorderingen (cijfers, etc)?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 18:34:35
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanapk IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ bij punt 4 Inzage leerprestaties


Nee, je hebt geen toestemming nodig van een leerling van 16 of 17 jaar om diens ouders inzage te geven in zijn/haar vorderingen (studievoortgang). Toestemming is wel nodig zodra de leerling 18 jaar is geworden (meerderjarig en handelingsbekwaam). 

In artikel 23b van de wet voortgezet onderwijs staat dat een school verplicht is om de ouders van 16- en 17-jarige leerlingen te informeren over de vorderingen van de leerling. Dat betekent dat ouders van 16- en 17-jarige leerlingen gewoon toegang mogen hebben in het leerlingadministratiesysteem van een leerling (Magister, Somtoday, etc). De school hoeft hier géén toestemming te vragen aan de leerling, ook hoeft het account van ouders (wettelijk vertegenwoordigers) niet 'dicht' te worden gezet op de dag dat de leerling 16 jaar wordt. Ouders moeten hun kind kunnen begeleiden en moeten de hiervoor noodzakelijke informatie van de school ontvangen. Meer informatie hierover staat in de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer van juli 2018: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/07/13/verzamelbrief-moties-en-toezeggingen-primair-en-voortgezet-onderwijs/verzamelbrief-moties-en-toezeggingen-primair-en-voortgezet-onderwijs.pdf


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.

 


Reacties (0)