Vraag & antwoord
Moet een student/stagiair voor opnames in de klas voor opleidingsdoeleinden toestemming vragen?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 17:29:51

Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ onder item Hou rekening met, onderwerp Video-opnames door student, stagiair of leraar

De hoofdregel is dat voor het publiceren van beeldmateriaal (foto's/video's) van leerlingen altijd toestemming van de ouders nodig is. Er is geen toestemming nodig bij het maken van opnames in een klas voor bijvoorbeeld opleidings-/coachingsdoelen van een leerkracht. Dan wordt dit beeldmateriaal niet gepubliceerd maar intern gebruikt. De beelden worden gebruikt om terug te kijken en te evalueren hoe (bijvoorbeeld) een leerkracht, student of stagiair les geeft. Het gaat hierbij niet om de leerlingen, maar om begeleiding van de leerkracht. Voor deze beelden is géén toestemming nodig van de ouders als het beeldmateriaal alleen binnen de school wordt gebruikt. De grondslag is gerechtvaardigd belang: de school heeft er een belang bij dat de opname wordt gemaakt om de leerkracht te coachen of de lessen te verbeteren. Het is wel verstandig om de ouders/verzorgers van de leerlingen te melden dat er opnames worden gemaakt die alleen voor intern gebruik zijn. 

Houd wel rekening met de volgende punten: 
- maak alleen opnames tijdens lessen als dit echt nodig is voor coaching/begeleiding van de leerkracht/student/stagiair;
- zorg dat de beelden veilig worden opgeslagen en bewaard (laat ze niet slingeren, ook niet op het netwerk);
- verwijder de beelden als ze niet (langer) nodig zijn;
- deel de beelden niet, en publiceer ze vooral niet openbaar (bedenk als regel dat de beelden 'de school niet mogen verlaten'). 

Als de school of opleiding van de student of stagiair de beelden wil gebruiken, bekijken of zelfs delen (bijvoorbeeld tijdens een open dag), dan is wel toestemming nodig van alle ouders/verzorgers van de leerlingen die in beeld komen. Als de opname al is gemaakt, kan je alsnog (achteraf) de ouders om toestemming vragen. Als er één ouder/verzorger geen toestemming geeft, mag je het beeldmateriaal niet delen. 

In het geval dat er in het kader van de begeleiding van een leerling opnames in een klas worden gemaakt, dan gelden de zelfde regels. Maar je moet wel toestemming gaan vragen als er opnames worden gemaakt door een externe hulpverlener (van buiten de school, bijvoorbeeld  een orthopedagoog die een leerling onderzoekt). Je weet dan niet als school wat die hulpverlener met die beelden gaat doen. Je hebt als school geen grondslag om die beelden te (laten) maken. Maak daarnaast goede afspraken met de hulpverlener over beveiliging en het gebruik van dat beeldmateriaal. 
 


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.

 Reacties (0)