Vraag & antwoord
Ik heb als ouder/leerling een vraag over informatiebeveiliging en privacy op school, kan ik die vraag bij Kennisnet stellen?
Geplaatst door Kennisnet op 30 oktober 2018 11:22:53

Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict. 

Omdat Kennisnet scholen ondersteunt bij het regelen van informatiebeveiliging en privacy, kunnen we daarover geen vragen beantwoorden van leerlingen en ouders/verzorgers. Kennisnet geeft geen (juridische) adviezen over klachten of geschillen. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen voor vragen en informatie terecht bij hun eigen school (de eigen groepsleerkracht of mentor weet waar meer informatie verkregen kan worden). Ook kunnen ouders/verzorgers terecht bij het informatiepunt voor Ouders & Onderwijs (https://www.oudersonderwijs.nl/)


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.