RSS feed
Vraag & antwoord

Voor het toekennen van keurmerken is er voor de deelnemers van keurmerkgroepen een handleiding 'Wikiwijs keurmerken [http://maken.wikiwijs.nl/50932]' beschikbaar.
Of jouw ELO overweg kan met digitaal materiaal hangt af van een aantal punten. Uitgangspunt is altijd: uitproberen in jouw eigen ELO levert altijd de beste inzichten op! Er zijn afspraken gemaakt waarin standaarden staan beschreven om digitaal leermateria...
Ja, mits bij het materiaal een logo van een Creative Commons licentie staat.
Met alle leveranciers van software die persoonsgegevens ontvangen van de school (schoolbestuur) en die gegevens voor jouw school/bestuur verwerken, moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten. Het maakt niet uit of dat de persoonsgegevens zijn van je lee...
De hoofdregel is dat voor het publiceren van beeldmateriaal (foto's/video's) van leerlingen altijd toestemming van de ouders nodig is. Er is geen toestemming nodig bij het maken van opnames in een klas voor bijvoorbeeld opleidings-/coachingsdoelen van ...
Als de nieuwsbrief valt onder de noodzakelijke informatievoorziening richting de ouders, dan is het een onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst. Je kan namelijk redeneren dat bij het inschrijven van een kind de ouders hun contactgegevens hebben ve...
Nee, je hebt geen toestemming nodig van een leerling van 16 of 17 jaar om diens ouders inzage te geven in zijn/haar vorderingen (studievoortgang). Toestemming is wel nodig zodra de leerling 18 jaar is geworden (meerderjarig en handelingsbekwaam).  In art...
Waarom wordt er naar de onderwijsinstelling gevraagd? In de zoekfunctie kan op schoolnaam, brinnummer of adres worden gezocht. Wij slaan alleen het brinnummer van de onderwijsinstelling op om een benchmark uit te kunnen voeren op basis van de grootte van ...
Met OSO, de Overstapservice Onderwijs, kunnen studie- en begeleidingsgegevens van leerlingen die overstappen naar een andere school [https://www.overstapserviceonderwijs.nl/] digitaal worden overgedragen. Er wordt een overstapdossier gegenereerd door het ...
HEEFT U VRAGEN OVER DE AANSCHAF VAN PARNASSYS OF EEN UITBREIDING? Telefoonnummer algemeen: 0570-662664 U kunt een uitbreiding online bestellen via https://www.parnassys.nl/producten/parnassys [https://www.parnassys.nl/producten/parnassys] HEEFT U VRAGEN...
Namen van personen zijn persoonsgegevens. En die vallen onder de AVG en die mag je niet zomaar openbaar delen. Het is dus belangrijk om na te gaan of het lesrooster persoonsgegevens bevat. Als dat niet zo is, dan mogen lesrooster openbaar worden gepublice...
Ga naar Vraag & antwoord [https://www.overstapserviceonderwijs.nl/vraag-en-antwoord/] op de website van OSO. Hier vind je het antwoord op je vraag!
Bij leerlingen onder de 16 jaar beslissen de ouders (wettelijk vertegenwoordigers) namens de leerling over diens privacy. Op het moment dat een leerling 16 wordt, beslist die zelf over zijn eigen privacy.  In artikel 23b van de wet voortgezet onderwijs i...
Meest populaire artikelen 
 
Nieuwste artikelen