RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy
 

Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/] [https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-3614110] Wa...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ [https://aanpakibp.kennis...
Informatie over die onderwerp vindt u p de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] 2e alinea Als een leverancier meerdere producten aanbiedt, dan is één verwerkersover...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/] Medewerkers moeten voor hun werk simpel en snel gegevens met elkaar uitwisselen. Als je dat probeert te b...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP  https://aanpakibp.kennisnet.nl/functionaris-voor-gegevensbescherming/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/functionaris-voor-gegevensbescherming/] in de uitgebreide handreiking FG -----------------------...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Het schoolbestuur (bevoegd gezag) doorloopt de volgende stappen om een verwerkersov...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/beveiligingsincidenten-en-datalekken-melden/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/beveiligingsincidenten-en-datalekken-melden/] Op de website van de Autoriteit Persoonsgegev...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/] Bij het gebruik van een adressenlijst, kan de volgende voorbeeldtekst voor het verkrijgen van toestemming geb...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/rollen-en-verantwoordelijkheden/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/rollen-en-verantwoordelijkheden/] Het is mogelijk om meerdere rollen aan één persoon toe te wijzen. De...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] item Verdieping onderwerp Uitwisselen PGN Het PGN (BSN of onderwijs...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/] Ja, de wetgeving van de AVG is in de Aanpak IBP verwerkt. Op alle pagina's ziet u bij het item Is het wettelijk verplicht? een verwij...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/beveiligingsincidenten-en-datalekken-melden/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/beveiligingsincidenten-en-datalekken-melden/]  Wij kunnen als Kennisnet niet beoordelen of ...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/dpia/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/dpia/] ------------------------- _Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is...
Informatie over IBP vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/] Het afsluiten van een cyberverzekering is niet verplicht. Met een cyberverzekering ben je verzekerd voor schade en herstelwerkzaamheden voortko...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Ja. In het privacyconvenant en de bijbehorende model verwerkersovereenkomst worden ...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Nee, dat is niet voldoende. De privacywetgeving eist dat het schoolbestuur (bevoe...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/rollen-en-verantwoordelijkheden/ [...
Informatie over IBP vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/] Zoekt u een IBP leverancier? Kijk dan ook een op https://www.ibp-plein.nl/ [https://www.ibp-plein.nl/] [https://aanpakibp.kennisnet.nl/] Kennis...
Informatie over IBP vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl [https://aanpakibp.kennisnet.nl] Leveranciers die u wellicht kunnen helpen met IBP in het onderwijs vindt u op https://www.ibp-plein.nl [https://www.ibp-plein.nl/] Nee, dat kunne...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Nee, dat kan (en mag) niet. Volgens de privacywetgeving is in alle gevallen het sc...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Nee, dat kunnen we niet. Er is wel een alternatief. Kennisnet is gefinancierd door...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Nee, dat kan (en mag) niet. Volgens de privacywetgeving is ieder schoolbestuur ver...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] Op basis van de wettelijke taak van de Inspectie van het Onderwijs ...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/] Een fotograaf van de krant mag foto's maken (we spreken hier dan van ee...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/]J a, dat mag. Een leverancier of schoolbestuur kan altijd een specifieke (beveiligi...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/] Onder bepaalde voorwaarden kan dat prima. Een belangrijke vraag is met welke devices de synchronisatie w...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ Alleen met toestemming. Op basi...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/] Ja, het vragen van toestemming aan de ouders is hiervoor niet nodig. De schoo...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/] Nee, e-mailen van persoonsgegevens kan niet zonder meer. E-mail kent zelf geen standaard beveiliging en w...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Maak geen gebruik van de Google accounts van de medewerkers of leerlingen zelf, ma...
Informatie over dit onderwerp vind u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/] 3e  item onder het kopje Verdieping. Dat gaat specifiek over foto's ter i...
Informatie over dit onderwerp vindt u in de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] onder het item Verzuim. ------------------------- Nee, want een be...
Informatie over dit ondewerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] bij Stap 3 Door het briefgeheim is de post een veilige manier van ve...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/ [https://aanpakibp.ke...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/] Het maken van foto’s en video’s door ouders op school kun je moeilijk v...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/toest...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Met alle leveranciers van software die persoonsgegevens ontvangen van de school (sc...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/] Organisaties met minder dan 250 medewerkers hoeven normalit...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/functionaris-voor-gegevensbescherming/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/functionaris-voor-gegevensbescherming/] Ja. Op grond van de AVG, artikel 37-39, moet een schoolbe...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/] onder item Hou rekening met, onderwerp Video-opnames door student, st...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Dat hoeft in de meeste gevallen niet. Het bevoegd gezag (schoolbestuur) van de ond...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Met alle leveranciers waarmee je persoonsgegevens uitwisselt moet je een verwerkers...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpaki...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Ja, het is verplicht om afspraken te maken met iedere leverancier die persoonsgegeve...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/]/ en https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ [https://aanpakibp...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/] Het uitgangspunt is dat je per schooljaar toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal regelt. Ouders kunn...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/] De optie om groepsauthenticatie aan te zetten in Parnassys is niet verplicht. M...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Ja, want ook netwerkbeheerders zijn op grond van de AVG ook aan te merken als verwe...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/] Je moet beide zaken regelen. Een bevoegdheden register (of...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanapk IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/] bij punt 4 Inzage leerprestaties Nee, je hebt geen toestemming nodig van een leerling van 16 of 17 jaar om di...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Als verwerkingsverantwoordelijke dien je je te houden aan de AVG die in Nederland g...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/ibp-beleid/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/ibp-beleid/] Dat is niet nodig. Het schoolbestuur (bevoegd gezag) heeft voor alle scholen die onder het bestuur vallen één b...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Ja. Een schoolbestuur hoort met alle partijen die in opdracht van het bestuur perso...
Informatie over dit onderwerp en de precieze regels, kun je vinden in de Aanpak IBP over cameratoezicht: https://aanpakibp.kennisnet.nl/cameratoezicht/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/cameratoezicht/] Het maken van camerabeelden is aan veel regels gebond...
Informatie over dit onderwerp kun je vinden op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/] onder het item Hou rekening met onderwerp Video oplossing voor een...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP op https://aanpakibp.kennisnet.nl/sociale-media/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/sociale-media/] onder het item Hou rekening met onderwerp Gebruik van Whatsapp De voorwaarden van Whatapp zijn aangepa...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpaki...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/] en onder het item Hou rekening met Eigenlijk is niet de vraag wat publi...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/] Namen van personen zijn persoonsgegevens. En die vallen onder de AVG en die mag...
Informatie over dit onderwerp vindt u op onze Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewaartermijnen/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewaartermijnen/] Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staan al wat richtlijnen met betrekking tot de bew...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/] [https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_po_en_v...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/] en op https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-...
Kort gezegd moet het schoolbestuur (bevoegd gezag) informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde hebben. Om duidelijk te maken wat dat inhoudt, heeft Kennisnet in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad de 'Aanpak IBP [https://kn.nu/IBPonderwijs]' ontwik...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/] onder stap 4 en onderaan de pagina en bij https://aanpakibp....
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanapak IBP https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/630/197/waarom-moet-een-school-een-functionaris-gegevensbescherming-fg-aanstellen [https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/63...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/stappenplan/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/stappenplan/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/klaar/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/klaar/] Formeel gezien moeten organi...
Informatie over dit onderwerp vindt u in de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/] Bij leerlingen onder de 16 jaar beslissen de ouders (wettelijk vertegenwoordigers) namens de leerling over di...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/wachtwoordbeleid/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/wachtwoordbeleid/] ------------------------- _Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hie...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Een leverancier (die digitale onderwijsmiddelen aanbiedt) is niet verplicht om zich...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Het uitgangspunt van het privacyconvenant is dat zowel leveranciers als onderwijsin...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Als er in het kader van het onderwijs gebruik wordt gemaakt van digitale leermiddel...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/sociale-media/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/sociale-media/] ------------------------- _Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan d...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] onder het item Hou rekening met / Gegevensuitwisseling bij gezondhei...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP op https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] onder het item Verzuim Leerplichtambtenaren voeren wettelijke ta...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/rollen-en-verantwoordelijkheden/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/rollen-en-verantwoordelijkheden/] Voor persoonsgegevens is de eindverantwoordelijke altijd het bevoegd ...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/beveiligingsincidenten-en-datalekken-melden/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/beveiligingsincidenten-en-datalekken-melden/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersov...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/]. Zijn wij als school verantwoordelijk als ouders foto's van andere kind...