RSS feed
Vraag & antwoord : eduroam

Ja dat kan, niet-onderwijsinstellingen kunnen zich als service provider aanmelden bij SURFnet via: www.eduroam.nl [http://www.eduroam.nl/].
Ten eerste moet een school zich aanmelden, dit kan online [https://www.kennisnet.nl/eduroam/aanmelden/] op de website van Kennisnet. Vervolgens moet er een RADIUS-server worden gekoppeld aan de directory waarin de accounts staan van de gebruikers van het ...
Nee, Kennisnet administreert - samen met SURFnet - specifieke zaken, zodat onderwijsinstellingen gebruik kunnen maken van eduroam. Kennisnet levert en beheert geen wifi-netwerken. Kennisnet levert ook geen consultancy bij de aanleg ervan.
MBO-instellingen die willen toetreden tot eduroam kunnen zich aanmelden bij www.eduroam.nl [http://www.eduroam.nl/].
Wanneer je als school toetreedt tot eduroam, betekent dit dat gebruikers van de school op andere locaties toegang tot het wifi-netwerk krijgen. Dit gebeurt op basis van de authenticatie van je eigen school. De gebruikers zijn dan gastgebruikers en worden ...
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) is een AAA (authenticatie [http://nl.wikipedia.org/wiki/Authenticatie], autorisatie [http://nl.wikipedia.org/wiki/Autorisatie] en accounting) systeem. Het systeem wordt gebruikt om de identiteit [http://...
Eduroam is ontstaan bij SURFnet, de ict-ondersteuner voor het hoger onderwijs. De website www.eduroam.nl [http://www.eduroam.nl/] wordt beheerd door SURFnet ter ondersteuning van het hoger onderwijs. Kennisnet sluit het basisonderwijs en voortgezet onderw...
Een aantal partijen in Nederland is specialist op het gebied van wifi. Bekijk het overzicht van mogelijke netwerkleveranciers [https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/dienst/eduroam/Eduroam_netwerkleveranciers.pdf] als dat nodig is. Ook andere ict-(i...
Onderwijsinstellingen kunnen toetreden als Idp (Identity provider). Dat wil zeggen dat zij een koppeling kunnen maken waardoor de gebruikers (leerlingen, docenten en personeel) op andere aangesloten locaties gebruik kunnen maken van het wifi-netwerk. Gebr...
Nee, het toetreden tot eduroam is helemaal gratis. Aan de hardware en het beheer (wifi-netwerk en radius server) zijn wel kosten verbonden. Die zijn voor rekening van de onderwijsinstelling.