RSS feed
Vraag & antwoord : Wikiwijs > Wikiwijs - Algemeen
Je kunt een vraag, suggestie of opmerking doorgeven via het contactformulier [https://www.wikiwijs.nl/contact/] of mail je vraag naar info@wikiwijs.nl . Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar op 0800 321 22 33
Als je digitaal materiaal gemaakt hebt, is het belangrijk dat je het deelt met andere docenten. Dat kan alleen als jij het materiaal metadateert. Metadatering is informatie over informatie, of anders gezegd: informatie die het materiaal zelf, de educatiev...
Het is van belang om na te gaan of het om het vervangen van delen of om aanvullend gebruik gaat. Bij het vervangen van delen uit de methode is het van belang om na te gaan of je met het digitale materiaal dezelfde doelen bereikt. Als het gaat om aanvullen...
Meer informatie hierover vind je op de pagina van de Educatieve Contentketen [http://www.educatievecontentketen.nl/home/scholen/]. Ook tref je hier diverse handreikingen aan.
Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van Wikiwijs Maken door je gegevens in te vullen op dit formulier [http://kennisnet.m18.mailplus.nl/wpa5ysTJpCrE-1007-318000099-preview-1].
Aanmelden gebeurt via je schoolaccount (dit is je account waarmee je ook op de ELO aanmeldt). Heb je geen schoolaccount, dan kun je ook aanmelden met een persoonlijk Entree-account. * Ga naar www.wikiwijs.nl [http://www.wikiwijs.nl] * Meld je aan me...
De eerste keer dat je aanmeldt op Wikiwijs met je school- of entree-acount staat rechtsboven 'onbekend'. Je wordt nu gevraagd een profiel aan te maken. LET OP: _je kunt pas een profiel aanmaken en opslaan als je Entree account is geactiveerd!_ * Ga ...
Als je niet (meer) werkzaam bent in het onderwijs, of niet aan een school verbonden bent, en toch gebruik wil maken van alle functionaliteiten die Wikiwijs biedt, mag je fictieve gegevens invullen.
Nee, een profiel aanmaken is niet verplicht. Wel kan het handig zijn, zodat je bijvoorbeeld zoekvoorkeuren of favoriete zoekopdrachten kunt opslaan. Om lesmateriaal te kunnen maken of delen, is het aanmaken van een profiel vereist.
Ja, Wikiwijs is een publiek en onafhankelijk platform. Daarmee is het gebruik van de website en bijbehorende functionaliteiten kosteloos. Zo kun je op ieder moment leermiddelen zoeken en maken.
Het leer- en lesmateriaal dat je vindt met Wikiwijs Zoeken via Wikiwijs is in principe gratis te gebruiken. Met de geavanceerde zoekfilters kan je ook gericht op zoek gaan naar betaald materiaal.
Of jouw ELO overweg kan met digitaal materiaal hangt af van een aantal punten. Uitgangspunt is altijd: uitproberen in jouw eigen ELO levert altijd de beste inzichten op! Er zijn afspraken gemaakt waarin standaarden staan beschreven om digitaal leermateria...
Nee, je kunt niet al het materiaal dat je vindt in Wikiwijs Zoeken gebruiken en zelf aanpassen. Bij ieder leermiddel wordt aangegeven onder welke licentie het materiaal is uitgebracht en deze licentie maakt duidelijk wat jij met het materiaal mag doen. W...
Wikiwijs is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het keuzeproces en de inzet van leermiddelen in de dagelijkse lespraktijk. Van docenten, afdelingshoofden, ict-coördinatoren tot onderwijsbeslissers.
Doel is om scholen en docenten te ondersteunen bij het samenstellen van de optimale leermiddelen(mix) en daarnaast te zorgen voor centrale beschikbaarheid van leermiddelen; van lesmateriaal tot lesmethodes.
In het onderwijs wordt gebruik gemaakt van leer- en lesmateriaal. Niet alleen in papieren vorm, maar steeds vaker ook in digitale vorm. Met digitaal materiaal is het eenvoudiger om maatwerk te leveren. Ook is digitaal materiaal interactiever dan papieren ...
Als de school niet is aangesloten bij Entree Federatie, kun je een persoonlijk Entree-account bij de dienst Entree Account van Kennisnet aanmaken. Een Entree-account is de identiteitsdienst van Kennisnet. Hiervoor heb je alleen een e-mailadres nodig. Het ...
Wikiwijs is een openbaar en onafhankelijk platform. Het is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het kiezen en inzetten van leermiddelen in de dagelijkse lespraktijk. Wikiwijs wil scholen en docenten ondersteunen bij het samenstellen van leermiddel...
Wikiwijs is een platform waar iedereen uit het onderwijsveld, van basis- tot universitair onderwijs, terecht kan voor alles over leermiddelen. Wikiwijs biedt een mix van open en gesloten (digitaal) lesmateriaal en professionaliseringsmateriaal over het ge...
Leermiddelen zijn binnen de site onderverdeeld in twee categorieën: lesmateriaal en methodes. Bij _lesmateriaal_ kun je denken aan digitaal of niet-digitaal materiaal, maar ook aan gratis materiaal (onder een open licentie beschikbaar) of materiaal met ...
Met een auteurstool kun je digitaal leermateriaal ontwikkelen, bewerken, combineren en structureren. Er zijn allerlei tools om zelf digitaal materiaal te maken. Met een auteurstool maak je een digitale les. Zo'n les kan je bijvoorbeeld verrijken met afbee...
Wikiwijs is opgebouwd uit twee hoofdactiviteiten: * LESMATERIAAL ZOEKEN Hier vind je een overzicht van alle beschikbare lesmaterialen voor po, vo en mbo. De meeste digitale lesmaterialen zijn gratis en bovendien vrij in het onderwijs te gebruiken. Daa...
Het gebruik van digitaal materiaal stelt docenten in staat meer in te spelen op de wensen en mogelijkheden van hun leerlingen. Het materiaal kan zowel wat betreft vorm, inhoud, plaats als tijd worden afgestemd op de individuele leer- en ontwikkelbehoefte....
Kennisnet [https://www.kennisnet.nl/] is de organisatie achter Wikiwijs. Minister Plasterk lanceerde in december 2008 het idee voor Wikiwijs, als antwoord op het advies van de Onderwijsraad voor open leermiddelen. In opdracht van het ministerie van Onde...
In veel gevallen zijn afspraken en standaarden vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan het standaard papierformaat A4. Twee simpele afspraken (210 x 297 mm) vormen de basis van deze informatiedrager. Soortgelijke afspraken over onderwijstechnologische spec...