RSS feed
Vraag & antwoord : Wikiwijs > Wikiwijs - Voorwaarden & auteursrechten
Ja. Maar met een kanttekening. Een werk kan alleen onder een Creative Commons licentie worden gelicenseerd als je zeker weet dat je daarmee geen inbreuk maakt op het auteursrecht van een ander. Stel dat de methode auteursrechtelijk is beschermd, maar niet...
Het leer- en lesmateriaal dat je vindt met Wikiwijs Zoeken via Wikiwijs is in principe gratis te gebruiken. Met de geavanceerde zoekfilters kan je ook gericht op zoek gaan naar betaald materiaal.
Het terugnemen van een werk kan niet. Eens een bepaalde CC-licentie gegeven blijft gegeven. Herroepen van een licentie is niet toegestaan. Maar het werk opnieuw uitgeven onder een andere licentie kan wél. Er zijn dan dus twee varianten in omloop: een vers...
Dat mag alleen als je jouw werk hebt gepubliceerd onder de CC BY of CC BY-SA licentie. De betreffende partij dient wel je naam te vermelden en de naam van alle anderen die aan het materiaal hebben meegewerkt (dat heet de Naamsvermelding eis) en (ingeval v...
Nee, je kunt niet al het materiaal dat je vindt in Wikiwijs Zoeken gebruiken en zelf aanpassen. Bij ieder leermiddel wordt aangegeven onder welke licentie het materiaal is uitgebracht en deze licentie maakt duidelijk wat jij met het materiaal mag doen. W...
Ja, alleen als er een logo van een Creative Commons licentie bij het materiaal staat.
Ja, mits bij het materiaal een logo van een Creative Commons licentie staat.
Ja, mits het toegestaan is dat het oorspronkelijke materiaal vrij mag worden aangepast (bijvoorbeeld doordat het met een licentie van Creative Commons is gepubliceerd) en je bij het publiceren van het aangepaste materiaal voldoet aan de voorwaarden die bi...
Dit mag je alleen plaatsen op Wikiwijs als jouw materiaal geen stukken tekst uit de methode bevat, tenzij het citaten betreffen die als toelichting dienen. Je moet dan wel de bron vermelden. De naam van de methode mag je wel noemen.
Er is met verschillende partijen overlegd over onder welke licentie digitaal leermateriaal het best gepubliceerd kan worden. Hieruit bleek dat digitaal leermateriaal het grootste effect heeft als het laagdrempelig hergebruikt en verbeterd kan worden. Maxi...
CC BY-SA (voluit Creative Commons Naamsvermelding GelijkDelen [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/]) is een licentievorm waarbij je het aangeboden materiaal vrij mag gebruiken, verspreiden, kopiëren, aanpassen, mits je de naam vermeldt van d...
CC-BY (voluit Creative Commons-Naamsvermelding [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/]) is een licentievorm waarbij je het aangeboden materiaal vrij mag gebruiken, verspreiden, kopiëren, aanpassen, mits je de naam vermeldt van de maker van het we...
Ja. Creative Commons kent zes licenties die iedereen voor zijn eigen werk mag gebruiken. Sommige licenties geven zeer veel gebruiksvrijheden en andere zijn wat restrictiever. Alle licenties en de bijbehorende voorwaarden zijn te vinden op de website van C...