RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Privacywetgeving
Ja, de wetgeving van de AVG is in de Aanpak IBP verwerkt. Wij zijn continu bezig om de Aanpak IBP bij te werken. Dit doen we aan de hand van de laatste berichtgevingen vanuit Europa, de visie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar ook aan de hand van ...
Kort gezegd moet het schoolbestuur (bevoegd gezag) informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde hebben. Om duidelijk te maken wat dat inhoudt, heeft Kennisnet in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad de 'Aanpak IBP [https://kn.nu/IBPonderwijs]' ontwik...
Formeel gezien moeten organisaties al sinds 2001 onder de privacywetgeving IBP op orde hebben. De voorloper van de AVG, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevatte bepalingen over het beschermen van persoonsgegevens en het regelen van IBP. Onder de...
Bij leerlingen onder de 16 jaar beslissen de ouders (wettelijk vertegenwoordigers) namens de leerling over diens privacy. Op het moment dat een leerling 16 wordt, beslist die zelf over zijn eigen privacy.  In artikel 23b van de wet voortgezet onderwijs i...