RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Privacywetgeving
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/] Ja, de wetgeving van de AVG is in de Aanpak IBP verwerkt. Op alle pagina's ziet u bij het item Is het wettelijk verplicht? een verwij...
Kort gezegd moet het schoolbestuur (bevoegd gezag) informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde hebben. Om duidelijk te maken wat dat inhoudt, heeft Kennisnet in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad de 'Aanpak IBP [https://kn.nu/IBPonderwijs]' ontwik...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/stappenplan/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/stappenplan/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/klaar/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/klaar/] Formeel gezien moeten organi...
Informatie over dit onderwerp vindt u in de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/] Bij leerlingen onder de 16 jaar beslissen de ouders (wettelijk vertegenwoordigers) namens de leerling over di...