RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Verwerkersovereenkomsten
Informatie over die onderwerp vindt u p de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] 2e alinea Als een leverancier meerdere producten aanbiedt, dan is één verwerkersover...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Het schoolbestuur (bevoegd gezag) doorloopt de volgende stappen om een verwerkersov...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Ja. In het privacyconvenant en de bijbehorende model verwerkersovereenkomst worden ...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Nee, dat is niet voldoende. De privacywetgeving eist dat het schoolbestuur (bevoe...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/rollen-en-verantwoordelijkheden/ [...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Nee, dat kan (en mag) niet. Volgens de privacywetgeving is in alle gevallen het sc...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Nee, dat kunnen we niet. Er is wel een alternatief. Kennisnet is gefinancierd door...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Nee, dat kan (en mag) niet. Volgens de privacywetgeving is ieder schoolbestuur ver...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/]J a, dat mag. Een leverancier of schoolbestuur kan altijd een specifieke (beveiligi...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Met alle leveranciers van software die persoonsgegevens ontvangen van de school (sc...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Dat hoeft in de meeste gevallen niet. Het bevoegd gezag (schoolbestuur) van de ond...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Met alle leveranciers waarmee je persoonsgegevens uitwisselt moet je een verwerkers...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpaki...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Ja, het is verplicht om afspraken te maken met iedere leverancier die persoonsgegeve...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/]/ en https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/ [https://aanpakibp...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Ja, want ook netwerkbeheerders zijn op grond van de AVG ook aan te merken als verwe...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Als verwerkingsverantwoordelijke dien je je te houden aan de AVG die in Nederland g...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Ja. Een schoolbestuur hoort met alle partijen die in opdracht van het bestuur perso...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpaki...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Een leverancier (die digitale onderwijsmiddelen aanbiedt) is niet verplicht om zich...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Het uitgangspunt van het privacyconvenant is dat zowel leveranciers als onderwijsin...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/rollen-en-verantwoordelijkheden/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/rollen-en-verantwoordelijkheden/] Voor persoonsgegevens is de eindverantwoordelijke altijd het bevoegd ...