RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Aanpak IBP
Nog niet, deze wordt in voor de zomer 2018 verwacht en in de aanpak IBP gezet. Houdt deze pagina in de gaten voor (geplande) updates: https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-3515806 ------------------------- _Dit antwoord is ee...
In principe geldt voor leerlinggegevens een standaard bewaartermijn van 2 jaar nadat de leerling de school verlaten heeft. Er zijn op deze regel echter een aantal uitzonderingen. Op onze Aanpak IBP staat een handreiking bwaartermijnen. In deze handreikin...