RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Beleid en organisatie
In het kader van de Arbowet zijn scholen verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren op school. Op school kunnen er leerlingen of medewerkers zijn wiens gezondheidstoestand extra aandacht vraagt bij calamiteiten. De vraag is of een school medi...
Het is mogelijk om meerdere rollen aan één persoon toe te wijzen. De rollen/functies zijn een suggestie voor verantwoordelijkheden die je kan verdelen over personen met bestaande functies. Door de vergelijkbare werkzaamheden zien we vaak de volgende over...
Dat is niet nodig. Het schoolbestuur (bevoegd gezag) heeft voor alle scholen die onder het bestuur vallen één beleid. Op alle scholen moet daarmee op de zelfde manier met informatiebeveiliging en privacy worden omgegaan. Het IBP-beleidsplan is een plan ...
In de schoolgids staat alle relevante informatie voor ouders over de school en het onderwijs. Ook na invoering van de AVG is het toegestaan om namen van medewerkers op te nemen in de schoolgids. Denk bijvoorbeeld aan de namen van de docenten (groepsindeli...
In de 'Aanpak IBP' hebben we een wachtwoordbeleid uitgewerkt. https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-2690890 [https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-2690890] ------------------------- _Dit antwoord...