RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Datalekken
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kan je meer informatie vinden over hoe je dient om te gaan met een datalek: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken In de aanpak IBP vind je meer informatie o...
Dit kunnen wij als Kennisnet niet beoordelen. Dit moet een school zelf doen. In de aanpak IBP vind je meer informatie over hoe scholen om moeten gaan met datalekken (waaronder een protocol beveiligingsincidenten en datalekken): https://maken.wikiwijs.nl/...
Het melden van een datalek, is de verplichting van ieder schoolbestuur. Maar er is in het onderwijs afgesproken dat bij grote datalekken, ook de leverancier een datalek kan melden. Denk bijvoorbeeld aan een leverancier van een leerlingadministratiesysteem...