RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Functionaris gegevensbescherming (FG)
In de aanpak IBP staat dit beschreven, in de uitgebreide handreiking FG: https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-3692858 ------------------------- [https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-3692858]_Di...
Ja. Op grond van de AVG, artikel 37-39, moet een schoolbestuur (bevoegd gezag) een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aanstellen.  De verplichting om een FG te hebben geldt per organisatie. Niet iedere school moet een FG hebben, maar ieder school...
Volgens artikel 37 van de AVG moet je een FG aanstellen als: * je een overheidsinstelling bent * je organisatie 'hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op...