RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Foto's, videos en social media
Ja, wanneer een school foto’s gebruikt heeft deze altijd toestemming nodig voor het gebruik van foto’s. Volgens de privacywetgeving maakt het gebruik van foto’s namelijk geen onderdeel uit van het onderwijs. Er ontbreekt dan een juridische grondslag en d...
Een fotograaf van de krant mag foto's maken (we spreken hier dan van een gerechtvaardigd belang, namelijk de journalistiek). Wij adviseren om duidelijke afspraken te maken met de krant/fotograaf: de foto's worden enkel gebruikt voor dát artikel en worden...
Het is natuurlijk erg leuk om ter herinnering foto’s en video’s te maken van een opvoering van de leerlingen. Leerlingen en ouders willen die graag terugkijken. Er is niets op tegen om de foto’s of video op bijvoorbeeld een dvd te zetten en mee te geven m...
In standaardgevallen is het antwoord ja, maar wel met een verwerkersovereenkomst. Een schoolfotograaf heeft gegevens nodig van leerlingen om de juiste foto’s bij de juiste klassen terecht te laten komen. Als de fotograaf zelf de foto’s verstuurt naar de ...
Het maken van foto’s en video’s door ouders op school kun je moeilijk verbieden. Je bent als schoolbestuur niet verantwoordelijk voor de foto’s die ouders maken op school. Een ouder die op een schoolfeest een foto maakt en zelf op Facebook zet, is niet ...
De hoofdregel is dat voor het publiceren van beeldmateriaal (foto's/video's) van leerlingen altijd toestemming van de ouders nodig is. Er is geen toestemming nodig bij het maken van opnames in een klas voor bijvoorbeeld opleidings-/coachingsdoelen van ...
Het uitgangspunt is dat je per schooljaar toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal regelt. Ouders kunnen dan met tussenposen van een jaar weer nadenken of zij willen dat hun zoon of dochter wordt gefotografeerd. Een alternatief is om eenmalig bij...
Het maken van camerabeelden is aan veel regels gebonden. Vuistregel is dat preventief toezicht (beveiligingscamera’s) is toegestaan als dat vooraf duidelijk ‘kenbaar is gemaakt’ (maar camera’s mogen niet overal hangen). Het gericht volgen van leerlingen o...
Onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden kan dat prima. Zolang enkel de docent in beeld is, zal de privacy geen probleem zijn, er vanuit gaande dat natuurlijk de betreffende leerling en de docent akkoord zijn. Als de rest van de klas wel in beeld kom...
De voorwaarden van Whatapp zijn aangepast aan de nieuwe privacywetgeving. Gebruikers moeten voortaan 16 jaar of ouder zijn. Als je op school leerlingen verplicht om in een app-groep met de docent te zitten, dan dwing je leerlingen om de voorwaarden van Wh...
Eigenlijk is niet de vraag wat publiceren is, maar of je persoonsgegevens gaat verwerken. Een foto van een leerling valt onder de definitie van persoonsgegevens. En publiceren is één van de activiteiten die je kan doen met persoonsgegevens. Alles wat je d...
Voor het vragen van toestemming mag de school géén gebruik maken van een 'opt-out' optie: wij maken foto’s tenzij u dat niet wilt… Voor alle zaken (nieuwsbrief, website social media et cetera) waarvoor leerling foto's gebruikt kunnen worden, moet apart to...
Als er in het kader van het onderwijs gebruik wordt gemaakt van digitale leermiddelen, dan is het schoolbestuur (bevoegd gezag) volgens de privacywetgeving eindverantwoordelijk voor de privacy van leerlingen. Dus de school moet er voor zorgen dat er afspr...
De volgende pagina in de aanpak IBP gaat in op de communicatie over digitale vaardigheden en social media richting leerlingen: https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-2201400 [https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_...
Nee, de school is niet verantwoordelijk voor wat ouders doen. Een ouder die op een schoolfeest een foto maakt van dansende kinderen, en dat op Facebook plaatst, is daar zelf verantwoordelijk voor. Maar er mag wel van de school worden verwacht dat er afs...