RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Delen van persoonsgegevens
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/] [https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-3614110] Wa...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/] Medewerkers moeten voor hun werk simpel en snel gegevens met elkaar uitwisselen. Als je dat probeert te b...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/] Bij het gebruik van een adressenlijst, kan de volgende voorbeeldtekst voor het verkrijgen van toestemming geb...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] item Verdieping onderwerp Uitwisselen PGN Het PGN (BSN of onderwijs...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] Op basis van de wettelijke taak van de Inspectie van het Onderwijs ...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/] Onder bepaalde voorwaarden kan dat prima. Een belangrijke vraag is met welke devices de synchronisatie w...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/] en https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ Alleen met toestemming. Op basi...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/] Ja, het vragen van toestemming aan de ouders is hiervoor niet nodig. De schoo...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewustwording/] Nee, e-mailen van persoonsgegevens kan niet zonder meer. E-mail kent zelf geen standaard beveiliging en w...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/] Maak geen gebruik van de Google accounts van de medewerkers of leerlingen zelf, ma...
Informatie over dit onderwerp vindt u in de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] onder het item Verzuim. ------------------------- Nee, want een be...
Informatie over dit ondewerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] bij Stap 3 Door het briefgeheim is de post een veilige manier van ve...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/] Je moet beide zaken regelen. Een bevoegdheden register (of...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanapk IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/toestemming/] bij punt 4 Inzage leerprestaties Nee, je hebt geen toestemming nodig van een leerling van 16 of 17 jaar om di...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/] Namen van personen zijn persoonsgegevens. En die vallen onder de AVG en die mag...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] onder het item Hou rekening met / Gegevensuitwisseling bij gezondhei...
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP op https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ [https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/] onder het item Verzuim Leerplichtambtenaren voeren wettelijke ta...