RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Hulp en ondersteuning
Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen ...
Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, en kan vanwege deze subsidie geen activiteiten kan verrichten die ‘marktverstorend’ zijn: we kunnen geen diensten verlenen of adviezen geven waarvoor scholen zelf juristen, advocaten of ict-adviseu...
Nee, dat kunnen we niet. Kennisnet en de sectorraden detacheren geen experts om scholen te begeleiden. Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, en kan vanwege deze subsidie geen activiteiten kan verrichten die ‘marktverstorend’ zijn: we ...