RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Dataregister
Organisaties met minder dan 250 medewerkers hoeven normaliter geen verwerkingsregister aan te leggen. Enkele uitzonderingen zijn persoonsgegevens die niet incidenteel worden verwerkt en persoonsgegevens die een hoog risico inhouden. Dat is voor scholen ...
In de Aanpak IBP is een instructievideo opgenomen: https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_po_en_vo#!page-3696224 In combinatie met het stappenplan en de handleidingen, worden daar de meeste vragen beantwoord. ------------------------- _Dit ...
Een bevoegd gezag is zelf verantwoordelijk om een verwerkingsregister aan te leggen. De werkgroepen IBP van de sectorraden proberen een ingevulde versie te maken, maar een bevoegd gezag moet deze alsnog nalopen en controleren. Ieder bevoegd gezag is ook n...