RSS feed
Vraag & antwoord : Informatiebeveiliging en privacy > Overig
Het afsluiten van een cyberverzekering is niet verplicht. Met een cyberverzekering ben je verzekerd voor schade en herstelwerkzaamheden voortkomend uit cybercrime. Als Kennisnet hebben wij geen uitgesproken mening over het wel of niet afsluiten van een cy...
Er mag gevraagd worden naar het identiteitsbewijs van de leerling. Maar het is niet toegestaan om die kopie in het dossier te bewaren. Volgens artikel 40b lid 2 van de Wet primair onderwijs en artikel 27b lid 2 van de Wet voortgezet onderwijs is de scho...
Dat mag niet zomaar. Je moet afspraken maken over beveiliging en soms ook toestemming vragen van ouders. Met alle leveranciers waarmee je persoonsgegevens uitwisselt moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten. Maar, Google is een grote partij, die (nog...
Als de nieuwsbrief valt onder de noodzakelijke informatievoorziening richting de ouders, dan is het een onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst. Je kan namelijk redeneren dat bij het inschrijven van een kind de ouders hun contactgegevens hebben ve...
De optie om groepsauthenticatie aan te zetten in Parnassys is niet verplicht. Maar je moet wel uitleggen waarom alle docenten bij gegevens van alle leerlingen mogen. Uitgangspunt van de wet is dat een medewerker alleen die informatie ziet die je dagelijks...