RSS feed
Vraag & antwoord : Vensters

De oorspronkelijke gebruikersovereenkomsten voor Dashboard Passend Onderwijs zijn geldig tot 1 mei 2016. De pilotfase van Dashboard Passend onderwijs is in principe verlengd tot 1 april 2017. Het addendum dat nodig is om de geldigheid van een reeds ondert...
NAAM OUDERTEVREDENHEID OMSCHRIJVING Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van ouders over de school. BASISINFORMATIE BASISINFORMATIE IS: * Oudertevredenheid: De scores op de vragenlijst oudertevredenheid worden get...