Sorry. Dit artikel bestaat niet, of je hebt geen toestemming om het te bekijken.
RSS feed
Vraag & antwoord
 

Acadin was tot 31 juli 2015 in het beheer van Kennisnet. Hierna zijn alle contracten automatisch verlopen. Sinds 1 augustus 2015 zet EDventure het onderhoud en de ontwikkeling van Acadin voort. Omdat de subsidie van het ministerie van OCW is weggevallen, ...
Met de Visieversneller kunt u zelf een workshop organiseren waarbij de visie op ict-gebruik centraal staat. Samen met collega's maakt u een inventarisatie van de belangrijkste ict-doelen en heeft u aan het eind van de workshop een concreet actieplan. U ve...
Voor het toekennen van keurmerken is er voor de deelnemers van keurmerkgroepen een handleiding 'Wikiwijs keurmerken [http://maken.wikiwijs.nl/50932]' beschikbaar.
Het is lastig om aan te geven of de vragenlijst een representatief beeld geeft van onze visie op het huidige onderwijs. Het bestuur en de school zijn eigenaar van de visie op onderwijs. Wij kunnen meedenken over de wijze waarop zij ict hierbij in kunnen z...
Of jouw ELO overweg kan met digitaal materiaal hangt af van een aantal punten. Uitgangspunt is altijd: uitproberen in jouw eigen ELO levert altijd de beste inzichten op! Er zijn afspraken gemaakt waarin standaarden staan beschreven om digitaal leermateria...
Ja, mits bij het materiaal een logo van een Creative Commons licentie staat.
Klantenservice Administratie Heeft u een vraag over een bestelling, levering of factuur? Stuur een e-mail naar klantenservice.administratie@malmberg.nl of bel 073 628 8766. Klantenservice Helpdesk Heeft u na het bekijken van de instructies [http://www.m...
Vragen over de Mbo Microregeling Mediawijzer kunt u stellen via het volgende mailadres: j.danekes@kennisnet.nl
Heeft u een opvoedingsvraag? Ga naar www.mediaopvoeding.nl(link is external) [http://www.mediaopvoeding.nl/] en stel uw vraag daar. Mijn Kind Online onderzoekt en publiceert, maar geeft geen ouderavonden en workshops meer. Daarvoor kunt u nu terecht bi...
Met OSO, de Overstapservice Onderwijs, kunnen studie- en begeleidingsgegevens van leerlingen die overstappen naar een andere school [https://www.overstapserviceonderwijs.nl/] digitaal worden overgedragen. Er wordt een overstapdossier gegenereerd door het ...
HEEFT U VRAGEN OVER DE AANSCHAF VAN PARNASSYS OF EEN UITBREIDING? Telefoonnummer algemeen: 0570-662664 U kunt een uitbreiding online bestellen via de pagina met producten [https://parnassys.nl/producten.php]. HEEFT U VRAGEN OVER SCHOLING? Telefoonnummer...
In het blad Prima Onderwijs van september 2015 is een artikel vanuit Kennisnet geplaatst over coding. Daarin wordt het rapport 'Coding in Engeland: lessen voor Nederland' genoemd, dat op dat moment nog niet beschikbaar was. Het rapport is inmiddels te vin...
KLANTENSERVICE Heb je een vraag of suggestie over lesmateriaal of jouw bestelling, neem dan contact op met onze klantenservice. Onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur via onderstaande gratis telefoonnummers. ICT-SERVI...
Ga naar Vraag & antwoord [https://www.overstapserviceonderwijs.nl/vraag-en-antwoord/] op de website van OSO. Hier vind je het antwoord op je vraag!
De Vier in Balans tool wordt uitgefaseerd omdat hij gedateerd is. De vragen zijn sinds de eerste versie nauwelijks veranderd terwijl de situatie in het werkveld wel veranderd is. Bovendien richt de vier in balanstool zich op leraren en schoolleiders, waar...
Meest populaire artikelen 
 
Nieuwste artikelen