RSS feed
Vraag & antwoord

Voor het toekennen van keurmerken is er voor de deelnemers van keurmerkgroepen een handleiding 'Wikiwijs keurmerken [http://maken.wikiwijs.nl/50932]' beschikbaar.
De uitwisseling van persoonsgegevens tussen bevoegd gezag – swv voor zover deze plaats vindt in uitoefening van de wettelijke taak van het SwV; Uitwisselingen van persoonsgegevens tussen het bevoegd gezag (verwerkingsverantwoordelijk in de zin van art 4...
Of jouw ELO overweg kan met digitaal materiaal hangt af van een aantal punten. Uitgangspunt is altijd: uitproberen in jouw eigen ELO levert altijd de beste inzichten op! Er zijn afspraken gemaakt waarin standaarden staan beschreven om digitaal leermateria...
Ja, mits bij het materiaal een logo van een Creative Commons licentie staat.
Ja, dat kan nodig zijn maar is afhankelijk van waar en hoe de software gebruikt wordt. Voorbeeld 1: * _De school bereidt de aanvraag TLV voor in een eigen applicatie en ‘verstuurd’ de aanvraag middels software van het SwV_ In dit geval is er geen v...
Met OSO, de Overstapservice Onderwijs, kunnen studie- en begeleidingsgegevens van leerlingen die overstappen naar een andere school [https://www.overstapserviceonderwijs.nl/] digitaal worden overgedragen. Er wordt een overstapdossier gegenereerd door het ...
HEEFT U VRAGEN OVER DE AANSCHAF VAN PARNASSYS OF EEN UITBREIDING? Telefoonnummer algemeen: 0570-662664 U kunt een uitbreiding online bestellen via https://www.parnassys.nl/producten/parnassys [https://www.parnassys.nl/producten/parnassys] HEEFT U VRAGEN...
Ga naar Vraag & antwoord [https://www.overstapserviceonderwijs.nl/vraag-en-antwoord/] op de website van OSO. Hier vind je het antwoord op je vraag!
Meest populaire artikelen 
 
Nieuwste artikelen