Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed. 

Info

Er zijn twee manieren om samen te werken met een groep aan lessen:

  1. Met co-auteurs

  2. Met een team

Lees er alles over in dehandleiding.

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesFAQ
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "maken" and type = "page" and space = "FAQ"
labelsMaken


Page properties
hiddentrue


Related issues