Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wat is Nummervoorziening?


Nummervoorziening is een publieke dienst van Kennisnet. Hiermee maken scholen op een veilige manier een uniek identificerend nummer (het ECK iD) voor leerlingen en docenten. In de praktijk wordt dit proces uitgevoerd tussen het administratiesysteem van de school en de Nummervoorziening.

Door dit ECK iD kunnen educatieve uitgeverijen, distributeurs en softwareleveranciers een groot aantal processen ondersteunen. Denk hierbij aan het leveren van- en toegang geven tot digitaal leermateriaal of  het terugkoppelen van leerresultaten. Deze processen worden met dit iD eenvoudig en met minimale uitwisseling van persoonsgegevens uitgevoerd.Wat doet het?


  • het geeft privacy en beveiliging rond het gebruik van digitaal leermateriaal praktisch vorm, omdat er minder persoonsgegevens nodig zijn
  • het bevordert de betrouwbaarheid van de toegang tot digitale leermiddelen. Het stimuleert het automatisch terugkoppelen van leerresultaten
  • het levert meer flexibiliteit. Wanneer een school kiest voor een ander leerlingadministratiesysteem of leerplatform blijft het ECK iD hetzelfde: dit betekent geen grote migratie-issues

Voor wie is het?

De nummervoorziening is er om:

  • de privacy van alle leerlingen optimaal te waarborgen
  • leveranciers van educatieve diensten in staat te stellen alleen die gegevens te gebruiken die voor hen noodzakelijk zijn voor een functionerend product
  • ketenprocessen, zoals levering en toegang tot digitale leermiddelen, worden stabieler en veiliger


Van wie is Nummervoorziening?

Nummervoorziening wordt aangeboden door Kennisnet en is in opdracht van het ‘Doorbraakproject Onderwijs & ICT’ en de MBO Raad ontworpen en ontwikkeld. Het platform Edu-K plaatst het ECK iD in de educatieve leermiddelenketen van het po, vo en mbo.

Veelgestelde Vragen:

Aangesloten systemen op Nummervoorziening


BedrijfsnaamLAS / SISInstructies
RovictESISDegene die de rechten op bestuursniveau heeft om >Koppelingen>Nummervoorziening te zien, kan hier zien of het geactiveerd is. Als dit niet zo is, dan kan degene van het bestuur dit zelf daar activeren. Vervolgens kan de functie gebruikt worden op schoolniveau.
DotcomschoolSchool OASHet schoolbestuur kan het activeren van het ECK iD aanvragen bij dotcomschool.
TopicusParnasSysEr wordt periodiek gecheckt of het schoolbestuur is geautoriseerd. Zodra een schoolbestuur is geautoriseerd wordt de Nummervoorziening functionaliteit geactiveerd.
TopicusSOMtodayDe bevestigingsmail van Kennisnet dat de school is geautoriseerd voor Nummervoorziening moet doorgestuurd worden naar servicedesk@som.today en dan zal de functionaliteit voor uw bestuur geactiveerd worden.
UnilogicEDUscopeEr wordt periodiek gecheckt of het schoolbestuur is geautoriseerd. Zodra een schoolbestuur is geautoriseerd wordt de Nummervoorziening functionaliteit geactiveerd.
Iddink DigitalMagister

N.T.B.

Iddink DigitalEduarteVerzoek inschieten via de serviceomgeving / ticketsysteem met het verzoek om de module Nummervoorziening aan te zetten. Eduarte pakt vervolgens het verzoek op en activeert de functionaliteit die ervoor zorgt dat de ECK iD's opgehaald worden.