Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Op

Er zijn op dit moment

worden er door een storing geen scholen getoond op het WAYF (schoolkeuze) scherm van Entree Federatie. We werken aan een oplossing

geen verstoringen.

Als u toch wilt kijken wat de status is van onze diensten kunt u deze hier bekijken.


Klik hier om terug te keren naar de FAQ.