Wikiwijs is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het keuzeproces en de inzet van leermiddelen in de dagelijkse lespraktijk. Van docenten, afdelingshoofden, ict-coördinatoren tot onderwijsbeslissers.

Related articles

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.Related issues