Vraag & antwoord: Eduroam

 

Ja dat kan, niet-onderwijsinstellingen kunnen zich als service provider aanmelden bij SURFnet via: www.eduroam.nl.

Ten eerste moet een school zich aanmelden, dit kan online op de website van Kennisnet. Vervolgens moet er een RADIUS-server worden gekoppeld aan de directory waarin de accounts staan van de gebruikers van het wifi-netwerk.

Deze RADIUS-server dient ook gekoppeld te worden aan de RADIUS-servers van Kennisnet. Als dat is gelukt ben je aangesloten op eduroam.

Wanneer je als school toetreedt tot eduroam, betekent dit dat gebruikers van de school op andere locaties toegang tot het wifi-netwerk krijgen. Dit gebeurt op basis van de authenticatie van je eigen school. De gebruikers zijn dan gastgebruikers en worden geacht zich te gedragen conform de gedragsregels die gelden op het gastnetwerk. Verder gelden er voorwaarden omtrent de rollen die geauthentiseerd mogen worden ten behoeve van eduroam.

Tenslotte is er een RADIUS-server van de school verbonden met de eduroam-infrastructuur. Deze server verbindt de school met het eduroam-netwerk, waarbij een scheiding van verantwoordelijkheden geldt. Hierover lees je meer in het contract.

Onderwijsinstellingen kunnen toetreden als Idp (Identity provider). Dat wil zeggen dat zij een koppeling kunnen maken waardoor de gebruikers (leerlingen, docenten en personeel) op andere aangesloten locaties gebruik kunnen maken van het wifi-netwerk. Gebruikers van andere onderwijsinstellingen kunnen dan ook op het netwerk.

Alle andere soorten organisaties (bibliotheken, musea, etc.) kunnen toetreden als SP (Service Provider). Dit houdt in dat een organisatie een gesloten wifi-netwerk heeft en het (gratis) openstelt voor gebruikers van aangesloten onderwijsinstellingen. Zo logt een leerling bijvoorbeeld automatisch in op het aangesloten netwerk van de bibliotheek.

Een aantal partijen in Nederland is specialist op het gebied van wifi. Bekijk het overzicht van mogelijke netwerkleveranciers als dat nodig is. Ook andere ict-(infrastructuur) dienstverleners kunnen je verder helpen.
  • No labels