Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sinds 20 oktober 2016 is het inloggen met een Entree veranderd.

In de afgelopen jaren is er een wildgroei ontstaan in naamgeving, teksten en logo’s met betrekking tot de Entree diensten. Met de introductie van de nieuwe versie van Entree willen we dit graag eenduidiger maken.


 

Communicatie richting eindgebruikers

Op dit moment worden er verschillende teksten en logo’s gebruikt op de inlogpagina’s van aanbieders richting eindgebruikers. Voor de eindgebruiker is dit verwarrend.

We willen graag dat een van de onderstaande opties wordt gebruikt op de inlogpagina van je dienst.

Tekst

  • Tekst ‘Login via Entree
  • Tekst ‘Inloggen via Entree

Buttons


Beeld


Naamgeving Entree diensten

Richting scholen en dienstaanbieders hanteren we het volgende.

Onder de paraplunaam Entree biedt Kennisnet de volgende toegangsdiensten aan:

Entree Federatie

De dienst die als hub authenticaties doorgeeft vanuit een Elektronische Leeromgeving (IdP) van een school aan aangesloten educatieve dienstaanbieders. Scholen kunnen met één login de diensten van de aangesloten aanbieders bereiken.

Entree Account

Een Identity Provider (IdP) die een authenticatiemiddel (Entree-account) uitgeeft aan eindgebruikers. Hiermee kunnen ze inloggen op diensten die zijn aangesloten op Entree Federatie.

Nieuwe logo’s Entree diensten

De Entree logo’s bieden we aan als download en kunnen in communicatie-uitingen gebruikt worden.


Download hier de Entree logo's en beeldmerk zip.

Entree logo regulier


Entree Account logo regulier


Entree Federatie logo regulier

Entree beeldmerk