Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Overeenkomsten


 Heeft mijn bestuur een overeenkomst voor VVA?

Neem contact op met Kennisnet support om te informeren of uw bestuur de juiste overeenkomsten heeft ondertekend.


 Mijn bestuur verandert van naam. Moet ik een nieuwe overeenkomst?

Indien alleen de naam van het bestuur verandert hoeft er géén nieuwe overeenkomst getekend te worden.


VVA Gebruiken


 Ik wil VVA gebruiken. Wat moet ik doen?

Als school in het vo, vso, praktijkonderwijs of vavo gebruikmaken van het vo-koppelpunt (VVA), zodat u veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen uit kunt wisselen? Volg dan onderstaande stappen:

  • Het schoolbestuur sluit een overeenkomst af met Kennisnet voor VVA en OSR. Let op: zonder OSR-overeenkomst is het niet mogelijk om gebruik te maken van VVA. Heeft uw bestuur nog geen overeenkomst ondertekend? Neem dan contact op met Kennisnet support.
  • Na het afsluiten van de overeenkomst is het belangrijk dat de school mandaat geeft voor een koppeling tussen het leerlingadministratiesysteem (LAS) van de school en de dienst VVA. Dit doet de school in het OSR. Het gebruik van VVA vindt plaats in het LAS* van de school.

*Afhankelijk van het LAS dient u VVA nog te activeren in uw systeem. Informeer bij het betreffende LAS hoe u VVA kunt gebruiken.

 Welke leerlingen moeten worden aangemerkt als potentiële mbo-gangers?

Alle leerlingen waarvan de vo-/vavo-/vso-/pro-school weet of verwacht wordt dat ze naar het mbo gaan, worden als mbo-ganger aan de gemeente gemeld.


Dit is inclusief ISK (internationale schakelklas) leerlingen die naar het mbo gaan.

Leerjaar 3 naar mbo

Stapt een leerling uit leerjaar 3 over naar het mbo, kan deze ook worden aangemerkt als potentiële mbo-ganger. Let wel, waarschijnlijk dient deze handmatig aangevinkt te worden in het LAS.


Leerling gaat werken

Als de school weet dat een leerling na uitstroom vanuit het praktijkonderwijs gaat werken, hoeft de school over deze leerling geen mbo-ganger bericht te sturen.


Havo en vwo leerlingen

Leerlingen uit het havo en vwo die naar het mbo gaan hoeven niet worden aangemerkt als potentiële mbo-ganger, omdat deze niet onder de wet vallen.


Leerlingen uit het buitenland

Indien een leerling woonachtig is in het buitenland, valt deze niet onder de wet en hoeft de school over deze leerling geen potentiële mbo-ganger bericht te sturen.

 Wat moet ik doen als ik weet dat een leerling (toch) niet naar het mbo gaat, omdat deze bijvoorbeeld zakt of naar de havo gaat?

Indien er al een mbo-ganger bericht door de school is verstuurd en een leerling blijkt toch niet naar het mbo te gaan omdat deze lijkt te zakken, of naar de havo gaat, dan kan de school een status update van het mbo-ganger bericht versturen. De status is in dat geval ‘false’ als deze leerling in een eerder bericht is aangemeld als potentiële mbo-ganger, maar dat nu niet meer is.  

 Wat moet ik doen als ik weet dat een leerling gaat verhuizen?

Indien een leerling verhuist hoeft de school geen status update van het mbo-ganger bericht te versturen. Een verhuizing wordt door de woongemeenten onderling gesignaleerd en geregeld. 

  Wanneer moeten de potentiële mbo-gangers worden gemeld bij de gemeente?
In de ministeriele regeling - die de basis vormt voor de gegevensuitwisseling - is de periode van 1 oktober tot 1 februari benoemd.


  Welke informatie ontvang ik als vo-school?

Als vo-school ontvangt u informatie over de aanmeldstatus van de leerling. Deze komen in het LAS te staan. Op deze manier heeft de school ook zicht op welke leerlingen potentieel uitvallen, omdat ze zich nog niet hebben aangemeld.

De informatie rondom het onderwijskundige rapport wordt niet via VVA verzonden.

De volgende statussen worden geleverd:

Waarde

Status

AO

Aanmelding ontvangen

OA

Onderwijsovereenkomst aangeboden

LNI

Leidt niet tot inschrijving

AI

Aanmelding is ingetrokken

LI

Leerling is ingeschreven


 Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van VVA?
Nee, de bouw van de voorziening is bekostigd door het ministerie van OCW.
 Wij zijn gewisseld van bestuur. Het BRIN-nummer blijft ongewijzigd. Moet ik opnieuw een mandaat afgeven voor mijn school?
Nee, er hoeft niet opnieuw een mandaat afgegeven te worden. Let er wel op dat het nieuwe bestuur ook de overeenkomst voor OSR heeft afgesloten. Is dit niet het geval dan moet deze nog wel ondertekend worden.