Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Livesearch
spaceKeyFAQ
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderWaarmee kunnen we je helpen
typepageVraag & antwoord: Eduroam


Eduroam

Content by LabelshowLabelsfalsemax5showSpacefalsecqllabel = "eduroam"
Expand
titleIk ben een niet onderwijsinstelling. Kan ik me aanmelden voor Eduroam?

Ja dat kan, niet-onderwijsinstellingen kunnen zich als service provider aanmelden bij SURFnet via: www.eduroam.nl.


Expand
titleIk heb al een WiFi-netwerk. Wat moet ik doen om aan te sluiten op Eduroam?

Ten eerste moet een school zich aanmelden, dit kan online op de website van Kennisnet. Vervolgens moet er een RADIUS-server worden gekoppeld aan de directory waarin de accounts staan van de gebruikers van het wifi-netwerk.

Deze RADIUS-server dient ook gekoppeld te worden aan de RADIUS-servers van Kennisnet. Als dat is gelukt ben je aangesloten op eduroam.


Expand
titleWaarom moet ik een contract accepteren voor Eduroam?

Wanneer je als school toetreedt tot eduroam, betekent dit dat gebruikers van de school op andere locaties toegang tot het wifi-netwerk krijgen. Dit gebeurt op basis van de authenticatie van je eigen school. De gebruikers zijn dan gastgebruikers en worden geacht zich te gedragen conform de gedragsregels die gelden op het gastnetwerk. Verder gelden er voorwaarden omtrent de rollen die geauthentiseerd mogen worden ten behoeve van eduroam.

Tenslotte is er een RADIUS-server van de school verbonden met de eduroam-infrastructuur. Deze server verbindt de school met het eduroam-netwerk, waarbij een scheiding van verantwoordelijkheden geldt. Hierover lees je meer in het contract.


Expand
titleWie kunnen gebruik maken van Eduroam?

Onderwijsinstellingen kunnen toetreden als Idp (Identity provider). Dat wil zeggen dat zij een koppeling kunnen maken waardoor de gebruikers (leerlingen, docenten en personeel) op andere aangesloten locaties gebruik kunnen maken van het wifi-netwerk. Gebruikers van andere onderwijsinstellingen kunnen dan ook op het netwerk.

Alle andere soorten organisaties (bibliotheken, musea, etc.) kunnen toetreden als SP (Service Provider). Dit houdt in dat een organisatie een gesloten wifi-netwerk heeft en het (gratis) openstelt voor gebruikers van aangesloten onderwijsinstellingen. Zo logt een leerling bijvoorbeeld automatisch in op het aangesloten netwerk van de bibliotheek.


Expand
titleWelke partijen kunnen ondersteunen bij het aanleggen van een WiFi-netwerk of koppeling met Eduroam?

Een aantal partijen in Nederland is specialist op het gebied van wifi. Bekijk het overzicht van mogelijke netwerkleveranciers als dat nodig is. Ook andere ict-(infrastructuur) dienstverleners kunnen je verder helpen.


Eduroam Visitor Access

Content by Label
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
cqllabel = "EVA"