Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ARP is een afkorting voor attribute release policy. Dit is een schriftelijk verzoek van een onderwijsinstelling aan Stichting Kennisnet ten behoeve van de dienst Entree Federatie om meer informatie van een gebruiker door te geven aan een aanbieder.

 

Peppels.net I Single-Sign-On inloggen en activeren!

Peppels heeft al geruime tijd een koppeling met Entree Federatie van Kennisnet. Hiermee kunnen gebruikers hun Peppelsaccount koppelen aan de ELO of het administratiepakket.

De accounts van uw leerlingen kunnen nu ook single-sign-on geactiveerd worden. U ontvangt dan geen activatie-codes meer en leerlingen kunnen rechtstreeks vanuit hun vertrouwde omgeving hun peppelsaccount activeren en gebruiken. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, is het nodig dat u toestemming geeft aan Entree om het leerlingadministratie-nummer en de achternaam van de leerling aan ons door te geven. Dat kan door middel van dit formulier.

In het veld ELO (koppelsysteem) komt de naam te staan van us identity provider (Magister, SOM, etc.), dus niet de naam van peppels!

Wilt u dit ingevuld en ondertekend aan servicedesk@kennisnet.nl met een cc aan desk@peppels.net sturen?