Organisaties, (beroeps)verenigingen of scholengemeenschappen uit het onderwijsveld met een specifieke kwaliteitsopvatting over materiaal kunnen besluiten om via Wikiwijsleermiddelenplein een keurmerkgroep te starten. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan:


 

  • Organisaties die sectoren in het onderwijs vertegenwoordigen (zoals PO-Raad, VO-Raad, MBO-Raad, HBO-Raad, VSNU)

  • Grote scholengemeenschappen of samenwerkingsverbanden van scholen (zoals Montessori onderwijs, Zelfstandige gymnasia, DigilessenVO)

  • Organisaties die zich richten op een specifiek type leerlingen (zoals hoogbegaafdheid, dyslexie, leerlingen met taal & rekenproblemen)

  • Organisaties die zich richten op hoge(re) kwaliteit van onderwijs (bv. BON, lerarenopleidingen)

  • Organisaties die zich richten op kwaliteit van leermiddelen (VvEA, GEU, uitgeverijen)

  • Instellingen voor hoger onderwijs

There is no content with the specified labels