Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Organisaties, (beroeps)verenigingen of scholengemeenschappen uit het onderwijsveld met een specifieke kwaliteitsopvatting over materiaal kunnen besluiten om via Wikiwijsleermiddelenplein een keurmerkgroep te starten. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan:


 

  • Organisaties die sectoren in het onderwijs vertegenwoordigen (zoals PO-Raad, VO-Raad, MBO-Raad, HBO-Raad, VSNU)

  • Grote scholengemeenschappen of samenwerkingsverbanden van scholen (zoals Montessori onderwijs, Zelfstandige gymnasia, DigilessenVO)

  • Organisaties die zich richten op een specifiek type leerlingen (zoals hoogbegaafdheid, dyslexie, leerlingen met taal & rekenproblemen)

  • Organisaties die zich richten op hoge(re) kwaliteit van onderwijs (bv. BON, lerarenopleidingen)

  • Organisaties die zich richten op kwaliteit van leermiddelen (VvEA, GEU, uitgeverijen)

  • Instellingen voor hoger onderwijs