Een keurmerkgroep is een identificeerbare groep die de kwaliteitseisen bepaalt waaraan lesmateriaal moet voldoen en die het materiaal kan voorzien van een keurmerk. Dit geldt voor materiaal dat de keurmerkgroep heeft gecreëerd en/of onderhoudt, maar ook voor ander materiaal.

There is no content with the specified labels