Ja, mits bij het materiaal een logo van een Creative Commons licentie staat.

There is no content with the specified labels