Ja, mits bij het materiaal een logo van een Creative Commons licentie staat.