Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 

Niet alle wijzigingen zijn direct zichtbaar binnen Wikiwijsleermiddelenplein. Zo is bijvoorbeeld het (opnieuw) delen en metadateren van materiaal pas de volgende dag zichtbaar. Het materiaal moet namelijk eerst worden geïndexeerd. Wijzigingen zoals tekst en plaatjes in arrangementen zijn wel direct zichtbaar.