Kennisnet is de organisatie achter Wikiwijs.

Minister Plasterk lanceerde in december 2008 het idee voor Wikiwijs, als antwoord op het advies van de Onderwijsraad voor open leermiddelen. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap realiseerden Kennisnet en de Open Universiteit het programma Wikiwijs om het gebruik en de ontwikkeling van open leermiddelen in het onderwijs te stimuleren én te vergemakkelijken.

In december 2009 werd het Wikiwijs-platform ingericht waar iedere docent, van basis- tot universitair onderwijs, leermiddelen kon vinden, gebruiken en aanpassen. Ook was het mogelijk om zelf materiaal te ontwikkelen, bewaren en delen met collega’s.

Van 9 oktober 2013 tot 1 januari 2017 bevat Wikiwijs ook het Leermiddelenplein van SLO, voor het zoeken en vergelijken van methodes. SLO geeft deze activiteiten na 1 januari 2017 een andere vorm.

There is no content with the specified labels