Wikiwijs is een openbaar en onafhankelijk platform. Het is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het kiezen en inzetten van leermiddelen in de dagelijkse lespraktijk.

Wikiwijs wil scholen en docenten ondersteunen bij het samenstellen van leermiddelen. Bovendien zijn leermiddelen via deze site centraal beschikbaar.

There is no content with the specified labels