Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voor leveranciers die rechtstreeks leveren aan scholen is het van belang te weten dat de school zelf verantwoordelijk is voor het plaatsen van de juiste link in de Elektronische leeromgeving. Wij raden u als leverancier aan dit kenbaar te maken aan uw gebruikers. Voor het plaatsen van een link in magister ELO, It’s Learning, SOMtoday en Peppels kunt u naar onderstaande informatie verwijzen.

Binnen Peppels kan op twee plaatsen een link worden ingevoegd: in de interactieve studieplanners (blokken) en binnen de opdrachten.

Link plaatsen in interactieve studiewijzer

1. Ga naar Opdrachtbeheer - Blokken

2. Klik op de blauwe knop ’toevoegen’. U komt nu in een selectiemenu en kunt kiezen welk type item u wilt toevoegen: een opdracht of evaluatie uit de bibliotheek, huiswerk, bestanden, instructies, foto/video of een link.

3. Kies voor ‘link'. 

4. Er gaat nu een pop-up open waar u de link kunt plaatsen en een titel, briefing en deadline kunt plaatsen.

Als de leerling dit blok opent en naar de link toegaat, komt hij in onderstaand scherm en kan hij daar de link openen en komt hij via Entree single-sign-on in het materiaal van de uitgever.

Link plaatsen in opdrachten

Een ‘opdracht’ is binnen Peppels altijd multimediaal en kan door een docent worden ingepland en aan leerdoelen worden gekoppeld. De leerling kan een opdracht openen, inleveren en daar feedback op verzamelen. De docent kan aan een opdracht bestanden, filmpjes/foto’s, tekstblokken en hyperlinkjes toevoegen. Om een hyperlink toe te voegen, klikt u in de editor op het link-icoon: u voert de link in en klikt op ‘bewaar’. De leerling kan nu binnen de  opdracht de link aanklikken en komt via Entree single-sign-on in het materiaal van de uitgever.