Wanneer de gebruiker inlogt in het portaal (elo) wordt een cookie geplaatst binnen het Entree Federatie-domein. Hieraan kan Entree Federatie later herkennen bij welke onderwijsinstelling de gebruiker geïdentificeerd kan worden. Bij het doen van de SSO notificatie worden nog geen gebruikersgegevens uitgewisseld.


 

Identificatie van een gebruiker is de eerste stap in het toegangscontroleproces.

Identificatie is het kenbaar maken van een gebruiker. De identiteit wordt gebruikt om de toegang van de gebruiker tot het digitaal lesmateriaal te beheersen.

Identificatie gebeurt op verschillende manieren:

- in een inlogscherm invoeren van een gebruikersnaam of userid;
- gebruik van een token (een smartcard of een ander apparaatje, zoals een usb stick).

Na de identificatie van de gebruiker, volgt de authenticatie: het vaststellen van de juistheid van de opgegeven identiteit. De derde stap in dit proces is autorisatie: het vaststellen of de gebruiker toegang tot het digitaal leermateriaal mag krijgen.

There is no content with the specified labels