Het doel is om scholen en docenten te ondersteunen bij het samenstellen van de optimale leermiddelen(mix) en daarnaast te zorgen voor centrale beschikbaarheid van leermiddelen: van lesmateriaal tot lesmethodes.

There is no content with the specified labels