Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 

Het doel is om scholen en docenten te ondersteunen bij het samenstellen van de optimale leermiddelen(mix) en daarnaast te zorgen voor centrale beschikbaarheid van leermiddelen: van lesmateriaal tot lesmethodes.