Het is van belang om na te gaan of het om het vervangen van delen of om aanvullend gebruik gaat. Bij het vervangen van delen uit de methode is het van belang om na te gaan of je met het digitale materiaal dezelfde doelen bereikt. Als het gaat om aanvullend materiaal op de methode is het van belang om helder aan te geven waarom jij het inzet en welke doel jij daarmee wilt bereiken. Meer informatie je op de pagina van de Educatieve Contentketen, waar je diverse handreikingen aantreft.

There is no content with the specified labels