Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata 

Als de school niet is aangesloten bij Entree Federatie, kun je een persoonlijk Entree-account bij de dienst Entree Account van Kennisnet aanmaken. Een Entree-account is de identiteitsdienst van Kennisnet. Hiervoor heb je alleen een e-mailadres nodig. Het gebruik van het Entree-account is echter wel beperkt. Niet alle dienstaanbieders stellen hun digitaal leermateriaal voor Entree-accounts beschikbaar.

Waar kan ik een Entree-account aanmaken?

 Via http://account.kennisnet.nl kan je een Entree-account aanmaken.